Please reload

Følg oss

April 3, 2019

Jeg synes noe av det som er mest fascinerende med å jobbe som jordmor er å se og erfare hvor viselig innretta naturen er.

Kvinners opplevelse av fødselen er en ting. Barnets opplevelse av fødsel en annen. Betyr det noe hvordan vi blir født? Har fødselen betydning for ba...

September 17, 2017

Tiden står stille.... et under har skjedd...... Igjen.

Hver dag, hvert minutt, året gjennom skjer det sammen. Verden stopper opp, en ny tidsregning begynner. En ny verdensborger som vil prege livet til de rundt seg til evig tid.

For hver kvinne, hvert par og hver familie...

May 28, 2017

For at menneskeheten skal bestå må kvinner føde barn. Naturen har gjort det både enkelt og vanskelig for oss. Enkelt fordi det kan virke som det er en "drift" hos de fleste kvinner på et eller annet tidspunkt å ville reprodusere. Vanskelig fordi vi er den arten på jord...

April 17, 2017

Jeg satt og så på et portrettprogram om Torild Skard - en av Norges store kvinnesaksforkjemperer gjennom tidene. Hun definerte likestilling slik: Lik status, like ressurser og lik makt. Da er mennesker likestilte. Det klang umiddelbart rett i meg. Dette er mine tanker...

February 11, 2017

Det får bære eller briste. Jeg sitter med nyoperert bein og av en eller annen grunn så verker det nesten bare om natta - det blir lite søvn og jeg har mye tid til å tenke på "dommen" fra Helsetilsynet. Vi skrev en klage på vedtaket om begrenset autorisasjon. Uten å gå...

February 1, 2017

Fødsel uten smerte. Birth without fear.Hypnobirthing, Orgasmic birth. Guide to Childbirth, Birth Matters. Dette er noen av mange flotte bøker som prøver å beskrive hvordan det er å føde. Hvordan kvinner kan finne sin styrke. Verden består - kvinner føder. Å føde er kvi...

January 18, 2017

Det finnes mange artikler som omhandler kvinners rettigheter i fødsel. Det finnes mange kvinner som opplever overgrep og krenkelser både fysisk og psykisk i forbindelse med svangerskap og fødsel:

"Women do not lose their basic human rights once they become pregnant. And...

January 17, 2017

 

2016 sluttet dramatisk for Jordmorteamets del. Det starta med at Helse- og Omsorgsdepartementet valgte å stramme inn på gjeldende praksis for statlig støtte ved hjemmefødsler. I stedet for at to jordmødre skulle få betalt for å bistå en hjemmefødsel, skulle nå kun en...

Please reload

  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square